Témanapos oktatás

 
Erdészeti erdei iskolaként fontos feladatunknak tekintjük a tananyagot kiegészítő gyakorlati programok mellett az erdészeti ismeretek bővítését és a természet szeretetére való nevelést. Céljaink eléréséhez elengedhetetlen, hogy a gyerekek közvetlen tapasztalatok által kerüljenek közelebb a természethez.
A foglalkozások tartalmi elemei valamint az oktatási módszerek a csoportok életkori sajátosságaihoz igazodnak.
Célunk egy olyan környezetkímélő magatartásforma kialakítása, amely a környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapul. Emellett törekszünk a fenntartható fejlődés megvalósítására.
 

Témanapos programok:

1. Lépjünk kapcsolatba a természettel!
2. Fedezd fel a tanösvényt!
3. Élet az erdőn I. – Az erdő fái, és fás szárú növényei
4. Élet az erdőn II. - Az erdő lágyszárú növényei
5. Élet az erdőn III. – Az erdő állatai
6. Élet az erdőn IV. – Az erdei ökoszisztéma
7. A természet változása – Élettelen környezeti tényezők
8. Erdőgazdálkodás
9. A fa mint nyersanyag
10. Mit ad nekünk az erdő? – Erdei melléktermékek
11. A patak és élővilága
12. Készítsd magad! (kézműves foglalkozás az erdő kincseinek felhasználásával)
 
 
1. Ezt a foglalkozást első erdei iskolázóknak ajánljuk, célunk a természethez való pozitív viszonyulás erősítése, az erdő felfedezése érzékszerveink segítségével, a gyerekek életkori sajátosságaihoz összeállított játékos feladatokon keresztül.
 
2. Ennél a modulnál 4 tanórán keresztül vizsgálódunk és játszunk a tanösvényen különböző
életterek és élőhelyek tanulmányozása közben. A fafajoktól a víz- és erdei ökoszisztéma vizsgálatig több témát érintünk, ezeket a tanösvényen játékos módszerekkel, tapasztalati úton sajátíthatunk el.
 
3. A zselici erdők fafajainak, fás szárú növényeinek bemutatása, fafajismeret bővítése, a megszerzett ismeretek rendszerezése. A fás szárú növények széndioxid- körforgásban és az erdei életközösség felépítésében betöltött szerepe. A tanultakat játékos feladatokkal rögzítjük.
 
4. A zselici erdők lágyszárú szintjének bemutatása, faj- és morfológiai ismeretek bővítése. A gyógynövények és jótékony hatásai. A tanultakat játékos feladatokkal rögzítjük.
 
5. A zselici dombság erdőiben leggyakrabban előforduló állatcsoportok megismertetése, a természettudományos ismeretszerzés megalapozása közvetlen tapasztalatszerzéssel. Az állatok szerepe az erdei életközösségben. A vadgazdálkodási ágazat szerepe és szükségessége. A tanultakat játékos feladatokkal rögzítjük.
 
6. Célunk megláttatni a gyerekekkel, hogy az élőlények szoros összefüggésben, kölcsönhatások rendszerében élnek egymással. Az erdő klímára és a vizekre gyakorolt jótékony hatása. A hazai természetvédelem és erdész hivatás szerepe ezen életközösségek védelmének érdekében. A tanultakat játékos feladatokkal rögzítjük.
 
7. Az évszakok hatása az erdő életére. A talaj keletkezésének folyamata. A gyerekekben tudatosítani, hogy talaj és víz nélkül nincs élet, emellett a talaj- és vízszennyezés milyen következményekkel járhat az élőlényekre nézve. Fény nélkül nincsenek fotoszintetizáló növények, így nincs az éltető oxigén sem. A tanultakat játékos feladatokkal rögzítjük.
 
8. A foglalkozáson megismertetjük a tanulókkal az erdőben dolgozó szakemberek munkáját – erőfeszítésüket arra nézve, hogy megőrizzék természeti környezetünket, erdeinket, hogy azok folyamatosan megújulók, megújíthatóak legyenek - valamint a fenntartható erdőgazdálkodás jelentőségét. A fa életútja a kezdetektől a felhasználási lehetőségekig. Az ember és az erdő kapcsolata. A tanultakat játékos feladatokkal rögzítjük.
 
9. A fa életútja a kezdetektől a felhasználási lehetőségekig. A fa mint megújuló természeti erőforrás jelentősége. Megláttatjuk a gyerekekkel, hogy a fa miként tudja kiváltani, helyettesíteni a korunkban oly nagymértékben elterjedt, mesterségesen előállított környezetszennyező és természetellenes anyagokat. A tanultakat játékos feladatokkal rögzítjük.
 
10. A legismertebb erdei melléktermékek, azok típusai, jótékony hatásuk és veszélyei. Begyűjtésük módja, ideje és felhasználása. Az erdő életének állandó körforgása és megújulása. Gyógytea készítése.
 
11. A víz útja, a víz körforgásának folyamata. A források keletkezése. Kapcsolat a terület vízellátottsága és növényzete között. A patakban élő mikro gerinctelen állatok. Fajismeret bővítés a nedves területek növényeivel. A tanultakat játékos feladatokkal rögzítjük.
 
12. Kézműves foglalkozás, mely korosztályhoz és évszakokhoz kötött. A foglalkozáson előnyben részesítjük az általunk gyűjtött, természetben megtalálható anyagokat, amelyek felhasználásához kiegészítő eszközök: hurkapálca, papír, gyöngy, gipsz, ragasztó, szalvéta, drót, stb.

Mecsekerdő Zrt.