MECSEKERDO PORTAL - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       deutche   english   magyar   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Szálláshely szerződési feltételek
 
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) – szálláshely-szolgáltatás és ellátás
Mecsekerdő Zrt.

Hatályos: 2018.03.22-től.
Érvényes: visszavonásig.
 
Az ÁSZF kiterjed: egyrészről a Mecsekerdő Zrt.-re mint szálláshely-szolgáltatóra (továbbiakban Szolgáltató), másrészről a Mecsekerdő Zrt. üzleti célú szálláshelyeinek szálláshely-szolgáltatásait igénybe vevőkre (továbbiakban Vendég).

1.    Általános rendelkezések
1.1.    Az Általános Szerződési Feltételek – Szálláshely szolgáltatás és ellátás (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalja össze, amely alapján Szolgáltató általánosságban elszállásolási-ellátási szerződést köt Vendéggel.
1.2.    Egyedi feltételek nem képezik részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárja ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

2.    Szerződő felek
2.1.    A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen szerződő felekké válnak (továbbiakban: Felek).
2.2.    Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3.    A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
3.1.    A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld e-mail formátumban. Amennyiben az ajánlatban megadott határidőn (ajánlat érvényességi ideje) belül nem érkezik megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
3.2.    A szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott megrendelésének a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
3.3.    Szóbeli megállapodás, megrendelés, kiegészítés, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
3.4.    A szálláshely-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
3.5.    Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
3.6.    A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
3.7.    A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szálláshely szobáiban bejelentés nélkül senki sem tartózkodhat.

4.    Az elszállásolás kezdete és vége /check-in; check-out/
4.1.    A Vendégnek joga van a megrendelt mennyiségű szobát a megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni, kivéve, ha a Felek előzőleg megegyeztek a korábbi érkezés időpontjában.
4.2.    A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 18.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.
4.3.    Amennyiben a Vendég előleget fizetett, a megrendelt mennyiségű szoba legkésőbb a következő nap 10.00 óráig lefoglalva marad.
4.4.    A Vendégnek a szobát az elutazási nap 10.00 óráig el kell hagynia, kivéve, ha a Felek előzőleg megegyeztek a későbbi távozás időpontjában.

5.    Az elszállásolás meghosszabbítása
5.1.    A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.
5.2.    Amennyiben a szálláshely kihasználtsága lehetővé teszi, Vendégnek módja van korai érkezésre és/vagy késői távozásra. Ezekben az esetekben Szolgáltató jogosult felárat felszámolni.
5.3.    Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni.

6.    Az ellátás igénybevételének módja és feltételei
6.1.    A melegkonyhás étteremmel rendelkező szolgáltató-helyeken szálláshely-szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató ajánlata szerinti ellátással rendelhető meg.
6.2.    A Szolgáltató a reggelin felüli panziós ellátást kizárólag előzetes írásbeli megrendelés esetén, az abban szereplő mennyiségben nyújt. A Szolgáltató à la carte étkezési szolgáltatást nem nyújt.
6.3.    Ha a Vendég a korábban megrendelt és írásban visszaigazolt étkezést nem vagy csak részben veszi igénybe, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére.
6.4.    A megrendelt étkezés lemondása vagy módosítása legalább 2 nappal a teljesítés tervezett időpontja előtt írásban lehetséges.
6.5.    A melegkonyhás étteremmel rendelkező szolgáltató-helyek közös használatú tereiben a Vendégek kizárólag a Szolgáltató által felszolgált ételeket és italokat fogyaszthatják. Külön megállapodás szerint a Szolgáltató kivételt tehet, ebben az esetben a Szolgáltató jogosult a Vendég által behozott italok és ételek felszolgálásáért méltányos térítést kiszámlázni.

7.    Háziállatok
7.1.    A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat (kutya, macska, stb.) nem, vagy csak egyedi megállapodás alapján, egyedileg meghatározott díjtétel ellenében vihető be. Vakvezető kutya megengedett.

8.    Árak
8.1.    A Szolgáltató mindenkori listaárai a Mecsekerdő Zrt. honlapján (http://www.mecsekerdo.hu/) és a szálláshely recepcióján lévő információs táblán kifüggesztésre kerülnek.
8.2.    A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt, és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a Szolgáltató honlapján (www.mecsekerdo.hu) találhatók.
8.3.    A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, illetve feltüntetésre kerül a helyben megfizetendő idegenforgalmi adó az ajánlattételkor érvényes mértékben. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

9.    Ajánlatok, akciók és kedvezmények
9.1.    Az aktuális ajánlatok, akciók és kedvezmények a Szolgáltató honlapján (http://www.mecsekerdo.hu/) kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.
9.2.    A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.
9.3.    A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

10.    Gyermek- és pótágy kedvezmények
10.1.    Szolgáltató gyermekek részére – a szülővel közös szobában történő elhelyezés esetén - az alábbi szállás-étkezés kedvezményeket biztosítja:
-    3 éves kor alatt térítésmentes,
-    3-12 éves korig 40% kedvezmény a szállás és az étkezés árából.
10.2.    Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szolgáltató-helyeken és szobatípusokban van lehetőség.
10.3.    Pótágy igényt a Szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges. Pótágyon történő elhelyezés csak teljes árú szállás igénybevétele mellett lehetséges.
10.4.    Pótágyon történő elhelyezés esetén a szállás 40% kedvezménnyel vehető igénybe.

11.    Fizetés módja
11.1.    A szobafoglalás garantálása kizárólag előlegfizetéssel lehetséges, amely banki átutalással, SZÉP kártyával történő előlegfizetéssel vagy a Szolgáltató pécsi központjában pénztári befizetéssel teljesíthető.
11.2.    Az előleg szokásos mértéke a megrendelt szolgáltatások értékének 30%-a. Az előlegként fizetendő pontos összeget Szolgáltató a foglalás visszaigazolásban minden esetben feltünteti.
11.3.    Rendezvények, különösen esküvők – továbbá azon csoportos foglalások esetében, amikor a Vendég a szálláshelyre vonatkozó kizárólagosságot kér – megrendelésekor Vendég az előzetes egyeztetések során meghatározott összegű foglalóval tudja biztosítani a foglalását.
11.4.    A megrendelt szolgáltatások ellenértéke a helyszínen, az alábbi módokon fizethető:
11.4.1.    készpénzzel (magyar forintban vagy előzetes megállapodás esetén euróban),
11.4.2.    egyes szolgáltató-helyeken a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával,
11.4.3.    OTP, K&H, MKB Széchenyi Pihenőkártyával,
11.4.4.    Mecsekerdő Ajándékutalvánnyal,
11.4.5.    a Szolgáltató által és/vagy szerződött partnere által kiállított voucherrel,
11.5.    Előzetes banki átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles a szerződésben rögzített határidőig a Szolgáltató bankszámlájára átutalni.

12.    Lemondási feltételek
12.1.    Amennyiben a Szolgáltató ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:
12.1.1.    A visszaigazolt érkezés napját megelőző 14 napon belüli elállás esetében az előzetesen, előlegként megfizetett szolgáltatási díjat a Vendég elveszíti, azt a Szolgáltató nem téríti vissza. A befizetett összeg kötbérként kerül kiszámlázásra.
12.1.2.    A foglaló összegét lemondás esetén Vendég elveszíti, azt a Szolgáltató nem téríti vissza. A befizetett összeg kötbérként kerül kiszámlázásra.
12.1.3.    SZÉP kártyáról utalt előleget Szolgáltatónak nem áll módjában visszautalni a Vendég részére.
12.1.4.    Amennyiben a vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt, vagyis a tartózkodási idő megszakításával véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére.
12.1.5.    Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a Megrendelő nevében eljáró Vendég viseli közvetlenül.
12.2.    Ha a Szerződő fél a szálláshely-szolgáltatások igénybevételét előleg/foglaló fizetésével biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg/foglaló teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
12.3.    Ha a Szerződő fél a szolgáltatások igénybevételét előleg- vagy foglalófizetéssel nem biztosította, és erről nem történt írásbeli megállapodás, Szolgáltató nem köteles számára a szobákat fenntartani.

13.    A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
13.1.    A Szolgáltató jogosult az elszállásolási-ellátási Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
-    a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
-    a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;
-    a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
-    a Vendég fertőző betegségben szenved;
-    a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;
13.2.    Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

14.    Elhelyezési garancia
14.1.    Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben megrendelt szálláshely-szolgáltatást saját hibájából (túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
14.2.    A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
14.3.    Amennyiben Szolgáltató ezen kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel Vendég vagy a megbízásából eljáró Közvetítő nem élhet.

15.    A Vendég jogai
15.1.    A szálláshely-szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez:
- a bérelt szoba, valamint a szálláshely közös használatú tereinek és egyéb létesítményeinek (pl. szabadtéri filagória) szokásos használatára;
- a melegkonyhás étteremmel rendelkező szolgáltató-helyeken szokásos kiszolgálásra nyitva-tartási időben.
15.2.    A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

16.    A Vendég kötelezettségei
16.1.    A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt, valamint a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások ellenértékét a szolgáltatás igénybevételekor, vagy legkésőbb a szálláshelyről való távozáskor (chek-out) kiegyenlíteni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg.
16.2.    A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.

17.    A Szolgáltató jogai
17.1.    Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.
17.2.    Szolgáltató alkalmazottja jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására.

18.    A Szolgáltató kötelezettségei
18.1.    Szolgáltató biztosítja a Vendég által megrendelt szállás és egyéb szolgáltatásokat az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerint.
18.2.    A Szolgáltató köteles a Vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, valamint azokat jegyzőkönyv formájában írásban rögzíteni.

19.    A Szolgáltató kártérítési felelőssége
19.1.    A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elvesztése, sérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott. A kártérítés mértéke legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese.
19.2.    Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette.
19.3.    A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
19.4.    A Vendéget ért bármely kár bizonyítása a Vendéget terheli.

20.    A Vendég betegsége, halála
20.1.    Amennyiben a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítség hívását ajánlja fel.
20.2.    A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

21.    Vis major
21.1.    Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a Felek nem bírnak ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

22.    Az adatkezelés biztonsága
22.1.    A Szolgáltató tevékenysége során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.
22.2.    A Szolgáltató tevékenysége során a Vendég adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.
22.3.    A Vendég által megadott személyes adatokhoz kizárólag a Szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá.
22.4.    A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.
22.5.    A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Vendég nem emelhet kifogást.

23.    A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
23.1.    A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló szálláshely található.
23.2.    Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre.
23.3.    A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A szálláshely-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat.

Kelt: Pécsett, 2018.03.22.-én