Erdészképzés

 
Az ember és az erdő kapcsolata évezredeken keresztül csupán az ember alapvető igényeinek kielégítésére szorítkozott. A társadalmi-gazdasági fejlődés következtében az erdő használata egyre erősödött. Az erdő, mint nyersanyag és energiaforrás egyre inkább felértékelődött és így mindinkább a piaci marketing tárgyává vált. Ez pedig egyre alaposabb szakértelmet kívánt meg az üzleti élet erdészeti szereplőitől.
 
Nem véletlen tehát, hogy a XVIII - XIX. század fordulója táján több szakiskola is megkezdte működését (Liptóújvár, Kismarton, Keszthely, majd Nagyszeben). A pesti egyetemen is tanítottak erdészeti ismereteket. A legnagyobb jelentőségű és legmaradandóbb hatású intézkedés az volt, hogy I. Ferenc király döntése alapján 1808-ban Selmecbányán létrehozták az erdőmérnök képzés önálló tanintézetét, a Forstinstitutot.
 
Az erdészképzés kezdetei óta egyre világosabbá vált, hogy a társadalom mindenkori igényeinek kielégítése és az erdei életközösség fenntartása szakértelmet igénylő feladat, melyet csak jól képzett erdészeti szakemberek képesek ellátni.
 
Erdészre nem az erdőnek, hanem a társadalomnak van szüksége.
 
A mai erdészeti oktatás egy egyetemi és számos középfokú szintű intézményben zajlik.
 
Erdészeti oktatási intézmények:
 
Felsőfokú képzés

Az Erdőmérnöki Kar jogelődje a Selmecbányán III. Károly által 1735-ben alapított Bányatisztképző Iskola, melyet Mária Terézia 1762-ben akadémiai rangra emelt.
Az intézmény keretein belül 1808-ban kezdte meg működését az Erdészeti Intézet, melyben már erdészeti tudományokat tanítottak. 1919-ben, miután Selmecbánya a megalakuló Csehszlovákiához került, a főiskola Sopronba települt át. Az Erdőmérnöki Karon belül 1957-ben elindult a faipari mérnökök képzése, majd az önálló Faipari Mérnöki Kar létrehozásával 1962-ben megalakult az Erdészeti és Faipari Egyetem.
Az Erdőmérnöki Karon erdőmérnöki, környezetmérnöki, környezettani, természetvédelmi mérnöki és vadgazda mérnöki diplomákat szerezhetnek a hallgatók.
A Faipari Mérnöki Karon faipari, könnyűipari és ipari termék- és formatervező mérnököket, gazdasági informatikusokat, iparművészeket, építőművészeket képeznek.
A jelenlegi Geoinformatikai Kar 1972-ben a székesfehérvári Földmérési és Földrendezői Főiskola csatlakozásával jött létre, és geodézia, fotogrammetria, távérzékelés, térinformatika, és földrendezés területen képez szakembereket.
 
Nyugat-magyarországi Egyetem
 
Cím: 9400 Sopron, Ady E.u.5.
 
Tel.: 06-99/518-207
 
 
Középfokú képzés

A középfokú intézményekben erdész technikusokat és erdészeti szakmunkásokat képeznek.
 
Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium

Cím: 6783 Ásotthalma, Kiss Ferenc krt.76.
 
Tel.:06-62/291-522
 
NyME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium

Cím: 9400 Sopron, Szent Gy.u.9.
 
Tel.:06-99/506-470
 
Somogyi TISZK Közép-és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézménye

Cím: 7570 Barcs, Latinca S.u.13.
 
Tel.: 06-82/565-601
 
Széchenyi Zsigmond Szakközép-és Szakiskola

Cím: 8734,Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta, Ady E.u.8.
 
Tel.: 06-85/312-051
 
Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézménye

Cím: 6721 Szeged, József A.sgt.26.
 
Tel.:06-62/548-930
 
VM ASzK-Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium
 
Cím: 3232 Mátrafüred, Erdész u.11.
 
Tel.:06-37/520-250
 

Mecsekerdő Zrt.